[website maken] [website bouwen] []
[]
[Steenbok Consultancy]
[Steenbok Consultancy]
[Steenbok Consultancy]
[Steenbok Consultancy]
[Organisatie | Steenbok Consultancy]
[Expertise | Steenbok Consultancy]
[Steenbok Award | Steenbok Consultancy]
[Contact | Steenbok Consultancy]

 Home                Organisatie               Expertise                Steenbok Award             Contact      

Daarnaast toont de steenbok karakter, is elegant en gracieus en leeft in een kuddeformatie.


De leider van deze kudde is duidelijk herkenbaar en zorgt er vooral voor dat de harmonie binnen de kudde wordt gehandhaafd en de toekomst wordt veilig gesteld.Steenbok Consultancy B.V. is met deze instelling, visie en passie actief, onder leiding van Ad Ebus.

De steenbok leeft op eenzame hoogte en moet zichzelf onderhouden met een spaarzame vegetatie waarbij hij soms ingecalculeerde risico’s moet nemen door over smalle klippen te lopen en te springen om te kunnen voortbestaan.

LinkedIn Ad Ebus